Jakie były główne cele reformy Stanisława Augusta Poniatowskiego? Czym zajmuje się Polskie Towarzystwo Numizmatyczne?

polskie towarzystwo numizmatyczne

Przed ostatnim królem Polski stanęło wiele wyzwań. Kraj znajdował się w fatalnej sytuacji gospodarczej, która spowodowana była między innymi polityką Sasów i fałszowaniem pieniędzy przez króla Prus Fryderyka II. Konieczne były więc szybkie zmiany, między innymi w polityce monetarnej. Dlatego reformy Stanisława Augusta Poniatowskiego polegały w pierwszej kolejności na przeniesieniu produkcji menniczej z Saksonii do Polski oraz powołaniu specjalnej komisji, która nadzorowała emisję pieniędzy.

Po wielu latach przerwy na ziemiach polskich rozpoczęła działalność mennica warszawska, w której bito różnego rodzaju monety. W tym czasie  obiegu znajdowały się między innymi: złote dukaty, srebrne talary, złotówki, grosze, trojaki i szelągi. Sytuacja na rynku pieniężnym uległa znacznej poprawie, choć nie obyło się bez przeszkód.

Nie uchroniło to jednak Polski przez zaborami i utratą niepodległości. Mimo wszystko jednak historycy dobrze oceniają reformy Stanisława Augusta Poniatowskiego, a monety z tego okresu należą do najpiękniejszych i starannie wykonanych.

Więcej informacji na temat można znaleźć w biuletynach oraz innych publikacjach wydawanych przez Polskie Towarzystwo Numizmatyczne. Organizacja nie tylko zrzesza miłośników numizmatyki, falerystyki i medalierstwa, ale również udziela porad eksperckich oraz zajmuje się organizacją wydarzeń i eventów branżowych. Polskie Towarzystwo Numizmatyczne przybliża historię pieniędzy na łamach swoich wydawnictw lub w podczas wykładów.

Dodaj komentarz